20/08/2014

Nog snel profiteren van de woonbonus

Bbimagehandler Filemedia1344logo verhulst invest 1 1 page 0 jpg
 • De Vlaamse regering wil het verwerven van een eigen woning blijven stimuleren. Daarom wordt de woonbonus gehandhaafd. Toch blijft niet alles zoals het was. Een toelichting van Johan Steenackers, redacteur bij MoneyTalk.

  Wie heeft er vandaag recht op de woonbonus?

  Johan Steenackers: "De woonbonus zoals die momenteel bestaat, blijft van toepassing voor iedereen die voor 31 december 2014 heeft geleend om zijn eigen en enige woning te kopen, te bouwen of te verbouwen. Het volstaat dat de lening is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving, dat ze wordt aangegaan bij een bank die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd en dat ze een looptijd heeft van minstens tien jaar. De woonbonus houdt in dat de lener tot een bedrag van 2280 euro per persoon fiscale voordelen geniet. Dat bedrag wordt nog verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien jaren van de lening. Met minstens drie kinderen ten laste op 1 januari na het afsluiten van de lening, kan de lener daar nog eens 80 euro bijtellen. Op die manier komen we uit op een aftrek van maximaal 3120 euro voor een alleenstaande, en van 6240 euro voor een koppel. De intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering die de lener per jaar terugbetaalt aan de bank, komen in aanmerking voor de fiscale aftrek. Het eigenlijke belastingvoordeel is gelijk aan een percentage van 25 à 50 procent, afhankelijk van het inkomen van de belastingplichtige."

  Wat verandert er met de nieuwe Vlaamse regering?

  Johan Steenackers: "Vanaf 1 januari 2015 worden de gewesten bevoegd voor de woonbonus. Voor lopende leningen die zijn aangegaan voor 1 januari 2015 verandert er voorlopig niets. Zij kunnen aanspraak maken op het bestaande belastingvoordeel. Wat ook zeker is, is dat de huidige belastingaftrek voor leningen die worden gesloten vanaf 1 januari 2015, wordt omgevormd tot een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45 procent, op voorwaarde dat de gewesten geen eigen regeling hebben uitgewerkt voor eind 2015. De Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord alvast laten weten dat ze het verwerven van een eigen en enige woning fiscaal wil blijven stimuleren. Voor nieuwe leningen vanaf 1 januari 2015 zou er slechts een beperkte hervorming - lees: een vermindering van de woonbonus - komen. Een andere doelstelling van de Vlaamse regering is de woonbonus financieel betaalbaar te houden. Daarom onderzoekt ze de mogelijkheid om burgers die lenen om hun eigen en enige woning te bouwen, te laten kiezen tussen de woonbonus of verminderde registratierechten. De definitieve wijzigingen zijn een werk voor de nieuwe Vlaamse regering."

  Artikel uit Trends.be